W intencji Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia.
W intencji dzieł podejmowanych przez Wspólnotę.
W intencji członków Wspólnoty i ich rodzin

Dziękujemy Miłosiernemu Bogu za Wspólnotę, w której doświadczamy jego żywej obecności i za uzdrowienia.
Prosimy o Boże Miłosierdzie, umocnienie w jedności i pokoju, o Ducha Świętego i prowadzenie w głoszeniu Ewangelii.


Zachęcamy do włączenia się w stały dyżur modlitewny w intencji Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia.
Można wybrać sobie konkretny dzień, w którym w tych intencjach możemy dowolnie ofiarować:
- adorację Najświętszego Sakramentu
- Eucharystię
- dowolny post
- modlitwę za wstawiennictwem bł. ks. Józefa Kut - patrona wspólnoty


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku