Modlitwa

Tak nam znana, tak nam bliska,
Tak codziennie praktykowana
Bywa jednak obca i daleka
I jakże często nieprawdziwa.
Dlaczego?
Modlitwa łączy się z wiarą.
Kto nie wierzy, ten się nie modli.
Kto ma słabą wiarę, słabo się modli.
Modlitwa jest na miarę pragnień.
Jeżeli te są wielkie,
Człowiek staje się mężem modlitwy.
Pragnienia małe, to mała modlitwa.
Brak pragnień, to brak modlitwy.
Modlitwa jest wyrazem miłości.
kto nie kocha, ten się nie modli,
Albo modli się źle.
Człowiek pełen miłości,
Jest także pełen modlitwy.
Grzech nie przekreśla modlitwy,
Zmienia jej tylko charakter.
Modlitwa staje się wołaniem o przebaczenie.
A jaka jest Twoja modlitwa,
Mój bracie w Chrystusie?

Całkiem niedawno, podczas modlitwy, zadumy modlitewnej i głębokiej medytacji otrzymałem te oto rozeznanie. Przychodzi Ono zazwyczaj nieoczekiwanie, bez planu, za to z wielkim poruszeniem i działaniem na wszystkie zmysły. Kiedyś odrzucałem myśli płynące z głębi serca, do czasu, kiedy treść ich się spełniła i stąpiła na mnie łaska. Uznałem to za wolę bożą i Jej prowadzenie. Słowa - Ps.37,4-5 Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni stały się zaproszeniem aby bezpiecznie przejść przez doświadczenie tego rozeznania. W tym czasie moje serce oczekiwało odpowiedzi na wiele pytań, a Pan je zaspokoił swoją łaską, zapewniając, że On jest zawsze przy mnie, karmi mnie swoim słowem, troszczy się o mnie i planuje moją przyszłość. Potwierdził, że każdego dnia, w każdej sytuacji Ps. 139,5 Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu. I kładziesz na mnie rękę swoją, bo Jezus zna mnie dogłębnie i wie czego mi trzeba. Chwała ci za to Panie. Tak, wiem, że jestem Jego wielką miłością, On wyrył w moim sercu, na moich dłoniach imię Jezus. Zostałem stworzony na Jego obraz i podobieństwo Noszę wielkie Imiona, a nigdy dotąd nie zastanawiałem się nad genezą ich nadania? To był początek tego rozeznania. Moje imiona, z chrztu świętego Piotr i Stanisław Biskup, a z bierzmowania Paweł nie są dziełem przypadku. Serce podpowiedziało mi, że to był wybór dokonany przez samego Jezusa. Pojawiły się zaraz pytania - Dlaczego właśnie takie? Co łączy wszystkie te imiona? Wspólnym mianownikiem jest to, że Wszyscy Oni byli prześladowani, byli wielkimi Męczennikami Kościoła i zostali uznani za Świętych. Dziwiłem się, bo co tak naprawdę mnie z nimi łączy? Pojawiła się w tle narracja drugiej osoby i przekaz poszedł dalej. Uwierz z każdym wiele, z tego co już w życiu ciebie spotkało, co się w twoim życiu aktualnie dzieje i co się będzie działo. Rozpocznę najpierw od św. Pawła, a dlaczego nie od św. Piotra? Taka kolejność, która została wybrana, ma ci pozwolić zrozumieć boży zamysł. Święty Paweł, gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" "Kto jesteś, Panie?" - powiedział. A On: "Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić". Tutaj znajdujesz odbicie siebie samego, bo kiedy żyłeś w ciemności, z daleka od Kościoła, boża światłość ciebie olśniła, zostałeś rzucony na ziemię, abyś na nowo uwierzył, abyś dał świadectwu światu, o łasce, która na tobie spoczęła. Na tą łaskę wielu pracowało, a szczególnie twój ukochany syn Bartosz, który przez kilka lat niestrudzenie, codziennie trwał na modlitwie różańcowej, prosząc Jezusa, za pośrednictwem ukochanej Matki Maryi o twoje nawrócenie i powrót do domu. Tym momentem przełomowym były rekolekcje z redaktorem Leszkiem Dokowiczem, a potem kolejne msze święte z modlitwą o uzdrowienie prowadzone przez ks. Piotra Pieprza, dalej rekolekcje z Ojcami: Antonello, Enriqu i Manjacalem. Wtedy spadły łuski duchowej twojej ślepoty i jak św. Paweł – Uwierzyłeś, na nowo narodziłeś się w Duchu Świętym. Od tej chwili podobnie jak św. Paweł, z wielkim oddaniem głosisz imię i słowo Jezusa. Wreszcie swoim życiem, dajesz świadectwo wzajemnej miłości do Jezusa i nie wstydzisz się tej relacji. Dalej jest ukochany Uczeń Jezusa - Św. Piotr, który ustanowiony został pierwszym zwierzchnikiem Kościoła Chrystusowego na tej ziemi, któremu dano klucze do Królestwa Niebieskiego. Mt. 16, 18-19 „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Wobec ciebie Jezus ma zamysł bardzo prosty, abyś był skałą i opoką dla twojej Rodziny, a przede wszystkim abyś budował u podstaw Kościół Domowy. Tak jak w słowie poznania, które otrzymałeś na rekolekcjach w Czarnkowie, gdzie byłeś proszony abyś przyprowadził do Jezusa całą swoją Rodzinę. Więc, każdego dnia razem z Jezusem i umiłowaną Matką Maryją wznoś fundamenty, a potem mury Kościoła Jezusa. Niech Jezus i Duch Św. zamieszka w sercu twoim i sercach twoich bliskich. Nie zaprzestawaj modlitwy i ewangelizacji wśród swojej Rodziny i nie tylko. Pamiętaj abyś nie zmarnował żadnego danego tobie dnia. Kolej teraz na Św. Stanisława Biskupa, który jest patronem Polski i twojej Parafii. Nosisz to imię, bo Jezus pragnie aby twoje życie z wiarą było bez kompromisu, abyś nie odpuszczał prawdzie o Nim, abyś potrafił przeciwstawiać się wszelkim przejawom prześladowania Jego imienia, abyś tam gdzie trzeba upominał i był zawsze patriotą swojej Ojczyzny, patriotą Królestwa Niebieskiego. Przygotuj się na wielką ofensywę szatana. Miej odwagę dźwigać swój krzyż. Niech św. Stanisław towarzyszy tobie w tej drodze odnowy wiary.
Wszyscy twoi Święci Patronowie szli przez świat głosząc ewangelię, swoim życiem potwierdzając prawdy ewangeliczne, wypełniając bożą wolę budowania cywilizacji miłości i miłosierdzia. Z miłości do Jezusa, w obronie wiary i ustanowionych przykazań ponieśli śmierć męczeńską.
Jak widzisz imiona, które nosisz zobowiązują. Tak więc żyj i czerp z tych świętych wszystko to co będzie ciebie ubogacało, a dane tobie kilka miesięcy temu słowa poznania są odpowiedzią na nurtujące pytania, jak żyć, jak wybaczać, jak nie oceniać. Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny „Nie upominaj się nigdy o swoje prawa. Wszystko co cię spotyka, znoś z wielkim pokojem i cierpliwością; nie broń się, gdy całe zawstydzenie będzie spadać na ciebie niewinnie; pozwól triumfować innym. Nie przestań być dobrą, gdy spostrzeżesz, że nadużywają dobroci twojej; gdy będzie potrzeba, ja sam się upomnę za tobą. Bądź wdzięczna za najdrobniejszą łaskę moją, bo ta wdzięczność zniewala mnie do udzielania ci nowych łask... Milcz, kiedy prawdy twojej uznać nie chcą, bo wtenczas wymowniej mówisz" oraz Mt. 7,6 Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie
Wiem, że jesteś płodny w dawaniu świadectw, bo w ich spisywaniu boża Opatrzność ciebie prowadziła. Będzie ich jeszcze wiele, nawet za cenę niezrozumienia, ale i to spotkało twoich Świętych. Miej odwagę mówić o Jezusie, o twoich świadectwach zawsze i wszędzie.
Siostry i Bracia! Od spotkania z Jezusem zaczyna się wszystko, człowiek zmienia się, stając się otwarty na łaskę. Gdy Jezus stanie na drodze życia - wszystko się zmienia, otwiera nasze oczy, pozwala zrozumieć wiele spraw i dostrzec prawdziwe piękno. Jednak, aby Jezus zagościł w naszym życiu, trzeba Mu na to pozwolić, czyli otworzyć swoje serce na Jego głos. Droga z Bogiem, to droga pod prąd, czyli nie łatwa, ale jedyna ukazująca prawdziwe piękno, prawdziwe wartości i tylko ta droga, tak naprawdę prowadzi do szczęścia. Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu. Jan Paweł II
Ja każdego dnia spotykam Żywego Chrystusa i bardzo za to dziękuję, dlatego:
Panie Jezu Chryste! Ciebie wybieram jako mojego Pana i za Apostołami Piotrem i Pawłem, oraz Św. Stanisławem Biskupem powtarzam: Ty jesteś Chrystus Boga Syn, Zbawiciel. Tobie oddaję moją przeszłość, dzień dzisiejszy i całą moją wieczność. Ty jesteś moją Prawdą! Ty jesteś moją Drogą! Ty jesteś moim Życiem! Teraz i na wieki. Amen.
A jaka jest Twoja Modlitwa?
Piotr

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku