Do wspólnoty w Buku doprowadziła mnie przez odpowiednich ludzi na mej drodze Matka Boża. Do Cudownego Obrazu Matki Bożej Literackiej mam najbliżej. We wspólnocie jestem od 2012r. Włączyłem się do II Róży Mężczyzn i doznałem mocy Różańca oraz Nowenny Pompejańskiej. Dzięki odmawianiu różańca doświadczyłem wielu łask w rozwiązaniu problemów, z którymi borykałem się przez wiele lat. Poznałem działanie Ducha Św. przez spoczynek w Nim. Uczestnicząc we wspólnocie pragnę dać świadectwo miłości Bożej wszystkim ludziom, której sam doświadczyłem.

Mając 18 lat uczestniczyłem w wypadku drogowym. Przeżyłem śmierć kliniczną i wróciłem do życia. Pan dał mi łaskę poznania Jego nieograniczonej miłości do ludzi, która jest pragnieniem i źródłem radości dla każdego człowieka. Nie miałem pojęcia o miłości Bożej, która jest nie do opisania. Jest bezinteresowna, bezgraniczna i nigdy nie przeminie. Przez 24 lata nie mówiłem nikomu o swoich doznaniach radości bycia bliżej Nieba. Nosiłem to w sobie. Matka Boża Leśniowska wywołała mnie do tablicy, abym dał świadectwo ludziom, o tym czego doświadczyłem.
Będąc we wspólnocie mam większy kontakt z ludźmi, którzy szukają Pana. Chcą Go poznać i pokładają w Nim nadzieję. Miłość Boża dała mi nadzieję i rozwinęła wiarę. CHWAŁA PANU!


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku