Materiały

Powietrzem dla mnie jest C F

Powietrzem dla mnie jest

obecność Twoja święta w sercu mym. CG a F G

Powszednim chlebem mym

Powszednim chlebem mym

Twe żywe Słowo dane mi dziś.

Bez Ciebie nie mogę już żyć, Panie Jezu CG a F G

Dla Ciebie me serce chce bić!

Wszystko mogę w Tym, e C

który mnie umacnia. x4 a h

Jezus umacnia mnie. x 4 e C a h

Panie mój, przychodzę dziś                          E A
Serce me skruszone przyjm                          E A
Skłaniam się przed świętym tronem Twym    E cis fis H
Wznoszę ręce moje wzwyż                           E A
Miłość mą wyznaję Ci                                   Gis cis
Uwielbiam Ciebie w duchu                            fis H
Uwielbiam w prawdzie Cię                            fis H
Życie me oddaję Tobie, uświęć je                 fis H E

Panie proszę spraw,                C e a
Aby życie mi nie było obojętne,        d C G
Abym zawsze kochał to co piękne,      C e a 
Pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce.     d C G


NIECHAJ MIŁOŚĆ TWA

 

 

Niechaj miłość Twa        D G D G

jak potężna fala             D G A7

spłynie tu                       fis h

przez łaski Twej zdrój,   fis h

Chryste dotknij mnie.     e A7 D

Spocznij na nas Duchu Pana       D A G
Duchu mądrości i rozumu         D A G 
Duchu poznania i bojaźni Bożej     D A h fis 
Duchu miłości i mocy  /bis        G A D (D7)

Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie D A e h

w cytrę słodko dźwięczącą i lirę D fis e A

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego Imię D A e h

chwalcie Jego moc, sławcie Jego cześć D fis

Alleluja e A D

BĘDZIE TO PIĘKNE SPOTKANIE

1. Nie mamy już miejsca stałego G D
Wśród wszystkich zakątków tej ziemi. e C
Szukamy wciąż miejsca swojego,
Wciąż do nowego dążymy.
Ale przyjdzie taki dzień, G C
Gdy zapuka do ciebie Ktoś, G C
Wówczas powie ci: Odnalazłeś swój dom, G e C G
Dom spotkania Miłości.

Ref. Będzie to piękne spotkanie, G D e C
Spotkanie, którego nie zna nikt.
Będzie to przebywanie
Na zawsze i po wieczne dni.

 

2. Jasność stanie przed tobą
I ciemność na zawsze przeminie.
Pan wyjdzie na to spotkanie
W jedynej dla ciebie godzinie.

 

 

ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ

1. Zbawienie przyszło przez krzyż, a

Ogromna to tajemnica. d a

Każde cierpienie ma sens, d G C

Prowadzi do pełni życia. H7 E E7

Ref.: Jeżeli chcesz Mnie naśladować, E a

To weź swój krzyż na każdy dzień d E

I chodź ze Mną zbawiać świat a d

Kolejny już wiek. E a

2. Codzienność wiedzie przez Krzyż,

Większy, im kochasz goręcej.

Nie musisz ginąć już dziś,

Lecz ukrzyżować swe serce.

3. Każde spojrzenie na krzyż

Niech niepokojem zagości,

Bo wszystko w życiu to nic,

Wobec tak wielkiej miłości.

1. Przed Tobą stoję Panie   e C

i ręce wznoszę wzwyż         G D

z serca przyjmij dar            e C

Tak jak przyjmujesz chleb.  G D

Przed Tobą stoję Panie

o jedno tylko proszę

życie przemień me

jak wino zmieniasz w Krew.

2. Chcę miłość Twoją znać, jak smak dobrego chleba

i dzielić ją jak Ty, z uśmiechem życie brać.

Przed Tobą stoję dziś o jedno tylko proszę

ofiarę przyjmij tę, ja grzeszny proszę: Weź!


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku