Materiały

Jezus Chrystus moim Panem jest, alleluja. e G D h e

On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja. a e D h e

 

 

 

Jak dobrze jest dziękować Ci Panie       C d

I śpiewać psalm Twojemu Imieniu        d F E G

I opowiadać rano Twoje miłosierdzie     C d

A w nocy wierność Twoją                     C

Przy dziesięciostrunnej harfie               d a

I lutni i dźwięcznej cytrze.                   d a E G7/a

Jezus, dla Jezusa, wszystko to co mam,      C F G
Kim jestem i kim chciałbym być.           F G
Jezus, dla Jezusa, wszystko to co mam,      CF G
Kim jestem i chce być.            C
Wszystkie me, ambicje plany też,          C F  
Powierzam Ci, oddaje w ręce Twe.          G F G
Wszystkie me, nadzieje plany też,          C F
Powierzam Ci, oddaje w ręce Twe.          G C
Tylko z woli Twej, jestem wolny,     F C
Tylko z woli Twej jestem wolny.      F CG

 

 Jezus - 4x                                       D e G A D

Pokonał śmierć, pokonał mój grzech G A7 D

zmartwychwstał Pan i Królem jest.   G A7 D

Dziś składamy e h / e D

Na Twym stole

To co mamy

/Choć ubogie tak jest/*2

Naszą radość

Naszą miłość

Nasze życie

/Które dałeś nam/*2

Duchu Święty wołam przyjdź D

bądź jak ogień duszy mej, a

bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie. G D

Wszechmogący Bóg jest pośród nas, a G D

miłosierdzie jego wielkie jest. a G D

Okazuje dobroć swoją dziś a G D

dla tych, którzy chcą miłować Go. a G A7

Dotknij ogniem moją rękę *3 o Panie! D G

Dotknij ogniem moją nogę *3 o Panie!

Dotknij ogniem moją głowę *3 o Panie!

Dotknij ogniem moje serce *3 o Panie!

Ja mówię: Rękę, nogę, głowę, serce *3 A D

Teraz czuję Twoją moc *3 o Panie! D G

 

 

Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać d B C d

Będziemy klaskać w dłonie swe

Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz

Spotkamy się w nowym Jeruzalem

Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać

Będziemy klaskać w dłonie swe

Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas

Przed Ojcem swym, przed Adonai

Nadejdzie dzień, g d

w którym wszystko spełni się

Co dawno już objawił Bóg C a d

Więc mocno trwaj,

nigdy nie poddawaj się

Nie poddawaj się!

Bo jak śmierć potężna jest miłość C F C

A zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol C G C

Żar jej to żar ognia, płomień Pański CFCFGC

 

Ref: Wody wielkie nie zdołają F

ugasić miłości. G

Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki C G C

Blisko, blisko, blisko,               h G
jesteś, Panie mój,            
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe.    e Fis h
                      
I przychodzisz do mnie, 
już dotykasz mnie.            
Chlebem przebaczenia karmisz moją duszę.  


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku