Materiały

Pan jest mocą swojego ludu    d C F B C

Pieśnią mą jest Pan                 F C

Moja tarcza i moja moc           B A d

On jest mym Bogiem               C F

Nie jestem sam.                      B C

W nim moja siła                      a d

Nie jestem sam.                      B C F

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,           e
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce,   C
Obmyj mnie i uświęć mnie;                                e H7
Uwielbienia niech popłynie pieśń!                        e

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!           C G
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie       C G  
Jezus! Tylko Jezus Panem jest!                           C D e

Ref.: Pozwól mi przyjść do Ciebie C e

takim zwyczajnym, jakim jestem. a C

Pozwól mi przyjść do Ciebie F C

Jednym łaskawym twoim gestem. d G7

1. Ty jesteś Matko taka czysta

jak łza grzesznika, gdy żałuje.

Ty jesteś Matko taka dobra,

to moje ludzkie serce czuje.

Więc się ośmielam przyjść do Ciebie,

tak jak przed matką dziecko staje.

Więc się ośmielam paść przed Tobą

i całą nędzę Ci wyznaję.

2. Patrzysz łaskawym na mnie wzrokiem,

uczysz miłości, uczysz wiary.

Patrzysz łaskawym na mnie okiem,

uczysz nadziei i ofiary.

Zanim odejdę od stóp Twoich,

pozwól, że skończę na pytaniu

które dotyczy mego życia:

co znaczy trwać w ofiarowaniu?

Niech Twój Święty Duch D

Dziś przeniknie mnie h

i niech zawsze już D

gości w duszy mej. h

 

I niech spadnie deszcz G

błogosławieństw Twych. fis

Ojcze obmyj mnie. e

Duchu Święty przyjdź. GA

Duchu Święty przyjdź.

Działaj z mocą w nas.

Duchu Święty przyjdź.

Przemień smutku czas.

Miłość Twa,
od najwyższych gór wyższa jest    D e A D fis h
Wielka jest wierność Twa, 
do nieba sięga wzwyż.           e A D/D7
Miłość Twa,
głębsza niż ocean bez dna.
W
ielka jest wierność Twa,
gdy do mnie zniżasz się.

 

Misericordias Domini           d A7 d C   
In aeternum cantabo.          F C d A7 d

Ma dusza pragnie Boga, 
chce spocząć w Nim,              d F C g A
z tęsknoty cała drży.              d C F A
Wstań duszo moja, 
oto Oblubieniec,                 d F C g A 
oto Pan Bóg Twój.               d g A d
 
Ty dasz mi pokój serca,
Panie mój,
bo Tyś zbawieniem mym.
Tak, w Tobie znajdzie 
pokój dusza moja
i uciszy się.

 

Każdego dnia przy Tobie trwać       D h A
Poznawać Ciebie/*2               G
 
  Pragnę bliżej Ciebie być          D h
  Pragnę bliżej Ciebie być          A G
 
Jeszcze bardziej kochać Cię         D h
Jeszcze dłużej wielbić chcę         A
Rozkochać się                    G

Jeden Duch i jedno serce            E A
Ożywiały wszystkich wierzących      C D E
Żaden z nich nie nazywał swoim
Tego co posiadał
 
Apostołowie z wielką mocą          E
Świadczyli o zmartwychwstaniu 
Pana Jezusa                     A
A wszyscy oni mieli Wielką Łaskę      C D E 
Wielką Łaskę 
Wielką Łaskę H7

 

 

Jak ożywczy deszcz, G C

Duchu Święty przyjdź, e D

Dotknij naszych serc, G C

Rozpal ognia żar. e D

Dziś przenikaj nas, a h

Tchnieniem mocy swej, C h

Bądź nam światłem dnia, a h

I nadzieją serc. C h /C H7


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku