Materiały

Jesteś życiem mym, więc każdy ruch E A H A
Robię w Tobie, Jezu,
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.

Jesteś drogą mą, więc każdy krok
Stawiam w Tobie, Jezu,
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.
Fale Twojej łaski, Panie, E fis gis A
Gdzie nie spojrzę, Tam wciąż widzę Cię,
Twa miłość mnie uwiodła,
Jezu jakże to możliwe jest?

Swojego Ducha Panie, wylej na nas dziś D

Swojego Ducha Panie, wylej na nas dziś h

Swojego Ducha Panie, wylej na nas dziś G e

Swojego Ducha Panie, wylej na nas dziś D

1. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje,   G C D h/e
miej w sobie te ufność, nie lękaj się.                   C D G A
kiedy gniew świat ci przesłoni nbsp;                    G C
i zazdrość jak chwast zakiełkuje.                         D h
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.                    C D G G7

Ref.
Ty tylko mnie poprowadź,                 
C D
Tobie powierzam mą drogę.              
G h e
Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.  C D G G7

2. Poprowadź jak jego prowadzisz,
przez drogi najprostsze z możliwych
i pokaż mi jedną, tę jedną z nich.
A kiedy już głos Twój usłyszę
i karmić się będę nim co dzień,
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

W Tobie jest światło h A

Każdy mrok rozjaśni G D A

W Tobie jest życie h A

Ono śmierć zwycięża G A D

 

Ufam Tobie miłosierny G D h fis

Jezu wybaw nas G A D

 

Wywyższony,                    E
zawsze będziesz wywyższony,       cis
jesteś godzien honoru i czci.        fis H7 E (AE)
Zawsze będę 
stać przed Tobą, by Cię wielbić
i chwalić przez wszystkie życia dni.

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. /2x         d C a
Zanurz mnie w wodzie jego miłosierdzia.           F C a
Amen, amen/2x /                                             d C a d/3x

1. Pan jest moim Pasterzem, Niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć, Na zielonych pastwiskach.

2. Prowadzi mnie nad wody, Gdzie odpocząć mogę,
Orzeźwia moją duszę.

3. Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych,
Przez wzgląd na swoją chwałę,
Chociaż bym szedł przez ciemną dolinę,
Zła się nie ulęknę.

4. Kij Twój i laska pasterska, Są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz, Na oczach mych wrogów.

5. Namaszczasz mi głowę olejkiem
A kielich mój pełny po brzegi

6. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną,
Przez wszystkie dni życia,
I zamieszkam w domu Pana (po najdłuższe czasy) /2x

Ze szlachetnym bratem słońcem, D

przez które idziesz Chryste. h

Ty przez nie stwarzasz świty, G A

rozświetlasz niebo czyste. G A

I braciszek księżyc złoty

i gwiazdy nasze siostry.

Coś obsiał nimi niebo,

by piękno nocy niosły.

Niech Ci Panie ziemia śpiewa, G A

niech Cię wielbią Twoje dzieła. D A G

Kwiaty zapach ofiarują, e A

pszczoły na Twą cześć pracują. D A G/e A

ABBA OJCZE

1. Ty wyzwoliłeś nas Panie          A D E A
Z kajdan i samych siebie            A D E
A Chrystus stając się bratem         A Cis fis D
Nauczył nas wołać do Ciebie:        A D E
 
A D A     E A D A    E A Cis fis   D A E A
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!
 
2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie. 
 
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.
 
4. Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.

 

 

 

Tak mnie skrusz, tak mnie złam             h

Tak mnie wypal Panie                            D

Byś został tylko Ty, byś został tylko Ty    A h

Jedynie Ty                                             Fis

 

Nie siłą, nie mocą naszą, e a

lecz mocą Ducha Świętego. H7 e

Ruah, Ruah, Ruah!


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku