Materiały

Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie,  C a
Pomódl się by Jezus we mnie żył.          C a
Gdzie Ty jesteś zstępuje Duch Święty,       F G
gdzie Ty jesteś niebo staje się.            F G
 
Miriam tyś jest bramą do nieba            C a
Moim niebem jest Twój Syn              C a
Weź mnie, weź mnie, do swego łona        F G
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.      F G
 
Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie
Gdybym umarł, odpocząłbym
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć.
Pragnę umrzeć, aby żyć.

Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię B C

Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie

Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć

W cieniu Twym, Panie, chcę iść

Święty, potężny jesteś, Panie nasz d C B d

Przed Tobą dziś możemy stać

Dzięki łasce,

Nie dzięki nam samym

Jezu ufam Tobie, D h G A

Jezu kocham Ciebie. D h G A

Jezu prowadź mnie, h fis G7

Jezu przygarnij mnie. e G A

Jesteś Królem/*2 D A h G

(Drogą/Prawdą/Życiem/Zbawcą/Światłem)

 

Podnieśmy wszyscy nasze serca,

podnieśmy wszyscy nasze dłonie,

stawajmy przed Obliczem Pana wielbiąc Go.

 

 


1. Jeśli radość w sercu chcesz mieć E gis A H (DfisGA)

Radość, która wiecznie ma trwać

Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę (x2)

Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę i Moc

Głoś chwałę i moc. Głoś chwałę i moc.

2. Jeśli pokój...

3. Jeśli miłość...

4. Jeśli ufność ...

Jak mi dobrze, że jesteś tu, Panie x2 G e C D

Trzymaj mnie mocno dziś,

zawsze chcę przy Tobie być

Trzymaj mnie mocno dziś,

zawsze chcę przy Tobie być... Panie

 

Duchu Święty ogarnij mnie D A Fis h

Otwórz oczy mego serca napełnij miłością G e A

Duchu święty ja kocham Cię D A Fis h

Niech Twa święta wola spełnij się e A D

Chlebie żywy, łamany drzewem Krzyża d C B A

Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. B d

Krwi Przenajświętsza,

uzdrowienie naszych ran

Uwielbiamy Cię /x2

 

Baranku Boży, chodzący dolinami serc

Uwielbiamy Cię /x2

 

Jezus to nasz Pan, F C B

Uwielbiajmy Go/x2 B d

Bo góry mogą ustąpić, 
bo góry mogą ustąpić               AD
i pagórki się zachwiać,
i pagórki się zachwiać.//2x           AD
Ale miłość Moja, miłość Moja         h h7 fis     
nigdy nie odstąpi od ciebie - mówi Pan. D E A D

Ukaż mi Panie swą twarz, C F
daj mi usłyszeć Twój głos.
Bo słodki jest Twój głos C G
i twarz pełna wdzięku G F
Ukaż mi Panie swą twarz. C F C


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku