Materiały

Jak łania pragnie wody ze strumienia     C G a C

Moja dusza pragnie Cię                         F G C

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem         C G a C

Zawsze chcę uwielbiać Cię.                    F G C

Tylko Ty jesteś mocą mą,                      C F C

Twoja Wola, wolą mą                            d F E

Tylko Ty jesteś moim pragnieniem          C G F C

Zawsze chcę uwielbiać Cię.                     F G C

Kocham Ciebie Jezu, D h

Wznoszę ręce dając cześć, e A

Całym światem jesteś mi, fis h

Uwielbiam Twoje Imię Panie. e A A7

Przed tronem Twym stoimy          D C9+ G

wpatrzeni w Twej miłości blask.   D C9+ G

Do Ciebie Panie podobni               D C9+ G

stajemy się, widząc Twą twarz.    D C9+ F D

Chwała Twa wypełnia nas             G C9+

obecności Twojej blask,               e D

gdy wielbimy Ciebie wiem,           G C9+

jesteś tu. /x2                               G

1. Ofiaruję Tobie Panie mój         C G a

całe życie me                              C F

cały jestem twój - aż na wieki.    C G G7

Oto moje serce, przecież wiesz   C G a

Tyś miłością mą jedyną jest.       C F G C

 

2. Na ołtarzu świętym składam Ci,

to, czym żyję dziś,

całą przyszłość mą ? to przynoszę.

Oto moje serce, przecież wiesz

Tyś miłością mą jedyną jest!

 

3. Ty w ofierze Swojej Panie mój

cały dajesz się

cały jesteś mój - aż na wieki.

Oto moje serce, proszę weź

Miłość Twoja niech umocni je!

 

4. Ofiaruję Tobie Panie mój

Wszystkie myśli me

Tobie ufam, wiesz bardzo mocno

Bo to moje serce, przecież wiesz

Tyś miłością mą, jedyną jest!

 

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie./*2      a D

Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,                 F G

ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie.               F G

W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.                   a F E a D

Ref.: Będę tańczył przed Twoim tronem /x2               G D

i oddam Tobie chwałę i nic już nie zamknie mi ust!     G C e D

Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama,

już nie, nie zatrzyma mnie już!

 

1. Ziemia, którą mi dajesz nie jest fikcją ani bajką.    G D G C D

Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa.

 

2. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić,

Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie!

 

3. Większy, większy jest we mnie Ten, który mnie umacnia!

Żaden Goliat nie może z nim równać się!

 

 

Ześlij deszcz x2                      e C G D

Otwórzcie się bramy Nieba.

1.Słońce świeci, wicher wieje              a G a G
drzewo rośnie, kogut pieje                 a G F E
piękna ziemia przyznać trzeba,           a G a G
ale gdzie tam jej do nieba!                 a G F E

Ref. Ani oko nie widziało,                   a F
ani ucho nie słyszało,                        G E
co się w niebie będzie działo              F G a

2.Jadą wozy, gra muzyka
z kapelusza królik znika
hokus-pokus, cuda-wianki
koniec naszej wyliczanki.

 

 

ref. Bo miłosierny jest Pan i łaskawy   G
Nieskory do gniewu i łagodny             a
Nie wiedzie sporu do końca                D D7
Nie płonie gniewem na wieki.             C D G

1.Pan czyni dzieła sprawiedliwe          G
Bierze w opiekę uciśnionych
Drogi swoje objawił Mojżeszowi          a
Dzieła swoje synom Izraela                D7

2.Dni człowieka są jak trawa
Kwitnie jak kwiat na polu
Ledwie muśnie go wiatr a już go nie ma
Miejsce gdzie był już go nie poznają.

3.Pan w niebie tron swój ustanowił
I panowaniem objął Wszechświat
Błogosławcie Pana Aniołowie
Błogosław Duszo moja Pana.

4.Jak wysoko niebo nad ziemią
Tak można jest jego łaskawość
Jak daleko wschód od zachodu
Tak lituje się nad dziećmi swymi.

5.On wie jak nas ukształtował
Pamięta że jesteśmy prochem
Błogosławcie Pana Jego dzieła
Słudzy Pańscy pełniący Jego wolę.

 

Ref.
Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas,        G/H a7 d7 F7 G

Gdy podnosi, przemienia serca                     G/H a7 d7 F G
I uwalnia nas.

On jest ojcem sierot,                                   a7 F7
Opiekunem wdów, jest dobry Bóg.                a7 F7 G a7
Dom swój daje wszystkim opuszczonym.       a7 F7 d7 F7
Zsyła deszcz obfity                                      a7 F7
Na to co spragnione i wyczerpane jest.          a7 F7 G a7
Dobry jest dla wiernych,                               a7 F7
W łasce swej nasz Bóg                                 d7 F7
Do nas uniżył się.                                        G F/A G/H

Ref.
Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas,
Gdy podnosi, przemienia serca
I uwalnia nas.

Prawda ta...

On zna każde serce,
Nie odwraca się, gdy wzywamy go.
Kocha nas pomimo tego,
Że tak niewiele możemy mu dać.

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku