Materiały

Twe drogi są najlepsze,       G C e D
Najlepsze dla mnie są.
Ty Panie wiesz najlepiej,
co dla mnie dobre jest.
 
I zawsze troszczysz się,       e a C D
Bo bardzo kochasz mnie.
I zawsze troszczysz się,
Bo bardzo kochasz mnie.

Świat byłby taki ubogi,       E A H7
gdybyśmy się nie spotkali
Bo nasz miłość ubogaca świat
ty kochasz mnie a ciebie ja

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń:         D h  

Chwała Barankowi!                                         G A

        

Alleluja!                                                          G  

Alleluja!                                                          h

Alleluja!                                                          G  

Chwała i cześć!                                               e A

Uwielbiam Cię Jezu     e A
Panie mój kocham Cię D h
Moje życie Ci oddaję   e A
Niech każdy czyn        G A
Niech każdy czyn        fis h
Niech każdy czyn        G A
Odda chwałę Ci          G D

 

Bóg jest miłością. G C G

Miejcie odwagę żyć dla miłości. h e a D

Bóg jest miłością, G a G D e

Nie lękajcie się. a D G

Boże Twa łaska nad nami jest D A G / (G D)

Twoja miłość przychodzi wciąż D A G / (G e)

Działasz mocy pośród nas e G A

Przenikasz serca gładzisz grzech e h D A

 

Ref. My chcemy więcej Ciebie D G A

więcej łaski Twej

Pragniemy więcej Ciebie,

więcej miłości Twojej.

ref: Chlebie najcichszy, G D

otul mnie swym milczeniem, C D

Ukryj mnie w swojej bieli, G D

wchłoń moją ciemność a e

1. Przemień mnie w siebie, e C G D

Bym jak Ty stał się chlebem /x2

Pobłogosław mnie połam,

Rozdaj łaknącym braciom /x2

 

2. A ułomki chleba, które zostają /x2

Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód /x2

 

Dotknij Panie moich oczu, D A h

abym przejrzał.

Dotknij Panie moich warg, D A h G A

abym przemówił uwielbieniem.

Dotknij Panie mego serca i oczyść je. D A h

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. G e A

Jezus zwyciężył, to wykonało się d g

Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc C F A

Jezus jest Panem, o alleluja, d g

Po wieczne czasy Królem królów jest d A d

Jezus jest Panem/ x4 d g C F A

Tylko Jezus jest Panem d

Jezus jest Panem g

On jest Panem ziemi tej d A d

Alleluja!

 

1. Jeszcze się kiedyś rozsmucę, d g

jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie. A7 d B C

Jeszcze tak strasznie zapłaczę, F g

że przez łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie. C C7 F A7 d

2. I z taką wielką żałobą

będę się żalił przed Tobą, Chrystusie.

Że duch mój przed Tobą klęknie

i wtedy serce mi pęknie, Chrystusie.


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku