1. Przed Tobą stoję Panie   e C

i ręce wznoszę wzwyż         G D

z serca przyjmij dar            e C

Tak jak przyjmujesz chleb.  G D

Przed Tobą stoję Panie

o jedno tylko proszę

życie przemień me

jak wino zmieniasz w Krew.

2. Chcę miłość Twoją znać, jak smak dobrego chleba

i dzielić ją jak Ty, z uśmiechem życie brać.

Przed Tobą stoję dziś o jedno tylko proszę

ofiarę przyjmij tę, ja grzeszny proszę: Weź!


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku