Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie D A e h

w cytrę słodko dźwięczącą i lirę D fis e A

Śpiewajcie Panu, sławcie Jego Imię D A e h

chwalcie Jego moc, sławcie Jego cześć D fis

Alleluja e A D


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku