Spocznij na nas Duchu Pana       D A G
Duchu mądrości i rozumu         D A G 
Duchu poznania i bojaźni Bożej     D A h fis 
Duchu miłości i mocy  /bis        G A D (D7)


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku