Panie proszę spraw,                C e a
Aby życie mi nie było obojętne,        d C G
Abym zawsze kochał to co piękne,      C e a 
Pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce.     d C G


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku