Panie mój, przychodzę dziś                          E A
Serce me skruszone przyjm                          E A
Skłaniam się przed świętym tronem Twym    E cis fis H
Wznoszę ręce moje wzwyż                           E A
Miłość mą wyznaję Ci                                   Gis cis
Uwielbiam Ciebie w duchu                            fis H
Uwielbiam w prawdzie Cię                            fis H
Życie me oddaję Tobie, uświęć je                 fis H E


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku