Wszystko mogę w Tym, e C

który mnie umacnia. x4 a h

Jezus umacnia mnie. x 4 e C a h


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku