Powietrzem dla mnie jest C F

Powietrzem dla mnie jest

obecność Twoja święta w sercu mym. CG a F G

Powszednim chlebem mym

Powszednim chlebem mym

Twe żywe Słowo dane mi dziś.

Bez Ciebie nie mogę już żyć, Panie Jezu CG a F G

Dla Ciebie me serce chce bić!


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku