Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,    a G a

- u Jego tronu oddajmy cześć.                       a G a

Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,         a G a

- radosną Bogu śpiewajmy pieśń!                    a G a G a

Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu,         F G a

Rozraduj się w Nim, Światłości twej!              F G a

Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu,           F G a

Rozraduj się w Nim i wywyższać Go chciej.    F G a

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku