Wspaniały Dawco miłości       D G D G
składamy na Twoim stole       D G A7 
wszystko, co mamy,           e A
wszystko, co mamy,           fis H7
choć i tak to od wieków jest Twoje.   G A4 A7
 
Wspaniały dawco miłości
Składamy na Twoim stole
Radość i szczęście, trudy i znoje
Choć i tak od wieków są Twoje.

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku