Święta Maryjo, Królowo        D A D

Naszych codziennych spraw! G D A

Prowadź nas jasną drogą,      G A

Prowadź nas jasną drogą,      D h

Aż do niebieskich bram.        D A D


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku