Otwórz me oczy, o Panie C

Otwórz me oczy i serce G

Chcę widzieć Ciebie F

Chcę widzieć Ciebie C

Wywyższonego widzieć chcę e a

Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały F G

Wylej Swą siłę i moc e a

Gdy śpiewam

Święty, Święty, Święty F G

Święty, Święty, Święty F G

Chcę widzieć Ciebie C

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku