1. Oblubieniec czeka już, pierzmy szaty, A cis D E

Blisko dzień wesela.

Nieproszonych gości tłum stanie u bram,

które Pan otwiera.

 

Ref.: Jezus Oblubieńcem naszym jest,

a Kościół świętą Panną, którą umiłował.

Jezus Oblubieńcem naszym jest,

a Kościół świętą Panną,

którą zdobył swoją Krwią.

 

2. Tylko Oblubieniec wie, kto naprawdę

jest w Nim zakochany.

W dniu wesela znajdzie ich,

wniesie przez próg, przez żywota bramy.

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku