Blisko, blisko, blisko,               h G
jesteś, Panie mój,            
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe.    e Fis h
                      
I przychodzisz do mnie, 
już dotykasz mnie.            
Chlebem przebaczenia karmisz moją duszę.  


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku