Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać d B C d

Będziemy klaskać w dłonie swe

Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz

Spotkamy się w nowym Jeruzalem

Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać

Będziemy klaskać w dłonie swe

Kiedy nasz Pan w białych szatach stawi nas

Przed Ojcem swym, przed Adonai

Nadejdzie dzień, g d

w którym wszystko spełni się

Co dawno już objawił Bóg C a d

Więc mocno trwaj,

nigdy nie poddawaj się

Nie poddawaj się!


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku