Dotknij ogniem moją rękę *3 o Panie! D G

Dotknij ogniem moją nogę *3 o Panie!

Dotknij ogniem moją głowę *3 o Panie!

Dotknij ogniem moje serce *3 o Panie!

Ja mówię: Rękę, nogę, głowę, serce *3 A D

Teraz czuję Twoją moc *3 o Panie! D G

 

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku