Duchu Święty wołam przyjdź D

bądź jak ogień duszy mej, a

bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie. G D

Wszechmogący Bóg jest pośród nas, a G D

miłosierdzie jego wielkie jest. a G D

Okazuje dobroć swoją dziś a G D

dla tych, którzy chcą miłować Go. a G A7


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku