Dziś składamy e h / e D

Na Twym stole

To co mamy

/Choć ubogie tak jest/*2

Naszą radość

Naszą miłość

Nasze życie

/Które dałeś nam/*2


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku