Jezus - 4x                                       D e G A D

Pokonał śmierć, pokonał mój grzech G A7 D

zmartwychwstał Pan i Królem jest.   G A7 D


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku