Jezus, dla Jezusa, wszystko to co mam,      C F G
Kim jestem i kim chciałbym być.           F G
Jezus, dla Jezusa, wszystko to co mam,      CF G
Kim jestem i chce być.            C
Wszystkie me, ambicje plany też,          C F  
Powierzam Ci, oddaje w ręce Twe.          G F G
Wszystkie me, nadzieje plany też,          C F
Powierzam Ci, oddaje w ręce Twe.          G C
Tylko z woli Twej, jestem wolny,     F C
Tylko z woli Twej jestem wolny.      F CG

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku