Jak ożywczy deszcz, G C

Duchu Święty przyjdź, e D

Dotknij naszych serc, G C

Rozpal ognia żar. e D

Dziś przenikaj nas, a h

Tchnieniem mocy swej, C h

Bądź nam światłem dnia, a h

I nadzieją serc. C h /C H7


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku