Ma dusza pragnie Boga, 
chce spocząć w Nim,              d F C g A
z tęsknoty cała drży.              d C F A
Wstań duszo moja, 
oto Oblubieniec,                 d F C g A 
oto Pan Bóg Twój.               d g A d
 
Ty dasz mi pokój serca,
Panie mój,
bo Tyś zbawieniem mym.
Tak, w Tobie znajdzie 
pokój dusza moja
i uciszy się.

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku