Miłość Twa,
od najwyższych gór wyższa jest    D e A D fis h
Wielka jest wierność Twa, 
do nieba sięga wzwyż.           e A D/D7
Miłość Twa,
głębsza niż ocean bez dna.
W
ielka jest wierność Twa,
gdy do mnie zniżasz się.

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku