Niech Twój Święty Duch D

Dziś przeniknie mnie h

i niech zawsze już D

gości w duszy mej. h

 

I niech spadnie deszcz G

błogosławieństw Twych. fis

Ojcze obmyj mnie. e

Duchu Święty przyjdź. GA

Duchu Święty przyjdź.

Działaj z mocą w nas.

Duchu Święty przyjdź.

Przemień smutku czas.


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku