Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,           e
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce,   C
Obmyj mnie i uświęć mnie;                                e H7
Uwielbienia niech popłynie pieśń!                        e

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał!           C G
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie       C G  
Jezus! Tylko Jezus Panem jest!                           C D e


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku