Pan jest mocą swojego ludu    d C F B C

Pieśnią mą jest Pan                 F C

Moja tarcza i moja moc           B A d

On jest mym Bogiem               C F

Nie jestem sam.                      B C

W nim moja siła                      a d

Nie jestem sam.                      B C F


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku