Nie siłą, nie mocą naszą, e a

lecz mocą Ducha Świętego. H7 e

Ruah, Ruah, Ruah!


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku