ABBA OJCZE

1. Ty wyzwoliłeś nas Panie          A D E A
Z kajdan i samych siebie            A D E
A Chrystus stając się bratem         A Cis fis D
Nauczył nas wołać do Ciebie:        A D E
 
A D A     E A D A    E A Cis fis   D A E A
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!
 
2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie. 
 
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.
 
4. Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.

 

 

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku