Wywyższony,                    E
zawsze będziesz wywyższony,       cis
jesteś godzien honoru i czci.        fis H7 E (AE)
Zawsze będę 
stać przed Tobą, by Cię wielbić
i chwalić przez wszystkie życia dni.


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku