Swojego Ducha Panie, wylej na nas dziś D

Swojego Ducha Panie, wylej na nas dziś h

Swojego Ducha Panie, wylej na nas dziś G e

Swojego Ducha Panie, wylej na nas dziś D


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku