Jesteś życiem mym, więc każdy ruch E A H A
Robię w Tobie, Jezu,
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.

Jesteś drogą mą, więc każdy krok
Stawiam w Tobie, Jezu,
Ty pozwalasz wciąż oddychać mi.
Fale Twojej łaski, Panie, E fis gis A
Gdzie nie spojrzę, Tam wciąż widzę Cię,
Twa miłość mnie uwiodła,
Jezu jakże to możliwe jest?


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku