Ukaż mi Panie swą twarz, C F
daj mi usłyszeć Twój głos.
Bo słodki jest Twój głos C G
i twarz pełna wdzięku G F
Ukaż mi Panie swą twarz. C F C


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku