Bo góry mogą ustąpić, 
bo góry mogą ustąpić               AD
i pagórki się zachwiać,
i pagórki się zachwiać.//2x           AD
Ale miłość Moja, miłość Moja         h h7 fis     
nigdy nie odstąpi od ciebie - mówi Pan. D E A D


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku