Duchu Święty ogarnij mnie D A Fis h

Otwórz oczy mego serca napełnij miłością G e A

Duchu święty ja kocham Cię D A Fis h

Niech Twa święta wola spełnij się e A D


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku