1. Jeśli radość w sercu chcesz mieć E gis A H (DfisGA)

Radość, która wiecznie ma trwać

Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę (x2)

Przed tron Boga przyjdź i głoś Jego chwałę i Moc

Głoś chwałę i moc. Głoś chwałę i moc.

2. Jeśli pokój...

3. Jeśli miłość...

4. Jeśli ufność ...


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku