Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię B C

Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie

Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć

W cieniu Twym, Panie, chcę iść

Święty, potężny jesteś, Panie nasz d C B d

Przed Tobą dziś możemy stać

Dzięki łasce,

Nie dzięki nam samym


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku