Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie,  C a
Pomódl się by Jezus we mnie żył.          C a
Gdzie Ty jesteś zstępuje Duch Święty,       F G
gdzie Ty jesteś niebo staje się.            F G
 
Miriam tyś jest bramą do nieba            C a
Moim niebem jest Twój Syn              C a
Weź mnie, weź mnie, do swego łona        F G
bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.      F G
 
Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie
Gdybym umarł, odpocząłbym
Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć.
Pragnę umrzeć, aby żyć.


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku