Ref.
Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas,        G/H a7 d7 F7 G

Gdy podnosi, przemienia serca                     G/H a7 d7 F G
I uwalnia nas.

On jest ojcem sierot,                                   a7 F7
Opiekunem wdów, jest dobry Bóg.                a7 F7 G a7
Dom swój daje wszystkim opuszczonym.       a7 F7 d7 F7
Zsyła deszcz obfity                                      a7 F7
Na to co spragnione i wyczerpane jest.          a7 F7 G a7
Dobry jest dla wiernych,                               a7 F7
W łasce swej nasz Bóg                                 d7 F7
Do nas uniżył się.                                        G F/A G/H

Ref.
Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas,
Gdy podnosi, przemienia serca
I uwalnia nas.

Prawda ta...

On zna każde serce,
Nie odwraca się, gdy wzywamy go.
Kocha nas pomimo tego,
Że tak niewiele możemy mu dać.

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku