ref. Bo miłosierny jest Pan i łaskawy   G
Nieskory do gniewu i łagodny             a
Nie wiedzie sporu do końca                D D7
Nie płonie gniewem na wieki.             C D G

1.Pan czyni dzieła sprawiedliwe          G
Bierze w opiekę uciśnionych
Drogi swoje objawił Mojżeszowi          a
Dzieła swoje synom Izraela                D7

2.Dni człowieka są jak trawa
Kwitnie jak kwiat na polu
Ledwie muśnie go wiatr a już go nie ma
Miejsce gdzie był już go nie poznają.

3.Pan w niebie tron swój ustanowił
I panowaniem objął Wszechświat
Błogosławcie Pana Aniołowie
Błogosław Duszo moja Pana.

4.Jak wysoko niebo nad ziemią
Tak można jest jego łaskawość
Jak daleko wschód od zachodu
Tak lituje się nad dziećmi swymi.

5.On wie jak nas ukształtował
Pamięta że jesteśmy prochem
Błogosławcie Pana Jego dzieła
Słudzy Pańscy pełniący Jego wolę.

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku