W lekkim powiewie przychodzisz do mnie Panie./*2      a D

Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,                 F G

ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie.               F G

W lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.                   a F E a D


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku