1. Ofiaruję Tobie Panie mój         C G a

całe życie me                              C F

cały jestem twój - aż na wieki.    C G G7

Oto moje serce, przecież wiesz   C G a

Tyś miłością mą jedyną jest.       C F G C

 

2. Na ołtarzu świętym składam Ci,

to, czym żyję dziś,

całą przyszłość mą ? to przynoszę.

Oto moje serce, przecież wiesz

Tyś miłością mą jedyną jest!

 

3. Ty w ofierze Swojej Panie mój

cały dajesz się

cały jesteś mój - aż na wieki.

Oto moje serce, proszę weź

Miłość Twoja niech umocni je!

 

4. Ofiaruję Tobie Panie mój

Wszystkie myśli me

Tobie ufam, wiesz bardzo mocno

Bo to moje serce, przecież wiesz

Tyś miłością mą, jedyną jest!

 


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku